pro

Boshqa katalizatorlar

  • Boshqa katalizatorlar

    Shuningdek, biz sintetik ammiak birligidagi katalizatorlar va adsorbentlar, vodorod ishlab chiqaruvchi birlik, PEni qayta ishlashda asetilen gidrogenatsiyalash katalizatori, propan dehidrogenatsiyalash katalizatori va boshqalar kabi neft-kimyo va tabiiy gazni kimyoviy qayta ishlashda ishlatiladigan ketma-ket va guruh katalizatorlarini taklif etamiz.