pro

Katalizatorlarni isloh qilish

  • Katalizatorlarni isloh qilish

    Ixtiyoriy ravishda benzin va BTX mahsulotlarini olish uchun katalitik qayta ishlash (CCR) va yarim regeneratsiyani isloh qilish katalitik ishlov berish (CRU) uchun to'liq ketma-ket katalizatorlarni taklif etamiz.